Misyon ve Vizyonumuz

Misyon
Anka Neferler Tim, Türk Devleti’ni, Devlet Başkanı’nı, Milletini, Milli Kurum ve Kuruluşlarını, Tarihi ve Manevi Değerlerini, Yüce Dinimiz İslam’ı hedef alan ve Türkiye Devleti’ne siber saldırı planlayan veya gerçekleştirenlere karşı siber ortamda misliyle karşılık vermek ve savunma yapmak amacıyla kurulmuştur. Anka Neferler Tim, kamu kurum ve kuruluşları gibi önemli sitelerde meydana gelebilecek güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi adına testler yapmaktadır ve tespit edilen açıkları ilgili kuruma bildirerek o açığın engellenmesi ve düzeltilmesi konularında çalışarak ülkemiz siber güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Anka Neferler Tim bütün faaliyetlerinin Devletinin ve Milletinin çıkarlarına uygun ve uyumlu olmasına dikkat eder ve görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Ülke çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandığı hiçbir girişim içerisinde olmaz. Anka Neferler Tim “Görev ve Sorumluluk İlkeleri” çerçevesinde sorumluluklarını başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir. Anka Neferler Tim personelleri herhangi bir maddi kazanç beklemeden, Siber Vatan’ı savunmaya ve sahip çıkmaya devam etmektedir.

Vizyon
Toplumun siber güvenlik bilincini geliştirmek, siber güvenlik kabiliyeti yüksek bireyler oluşturmak, siber güvenlik farkındalığını tüm toplumda üst seviyede tutmayı sağlamak. Siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle, ülkemizi siber dünyada savunmaya devam etmek.